ý nghĩa của tên Hải Nguyên

Cái tên Hải Nguyên có ý nghĩa gì ?

hinh-anh-em-be-dep-de-thuong-ngo-nghinh-nhin-la-thich-ngay3

Tên Hải Nguyên ý muốn ví con như đại dương, thảo nguyên bao la rộng lớn, vừa nói về tính cách rộng rãi, dung dị, chan hòa, vừa nói về