Các quy định về tên doanh nghiệp mới nhất

được Luật Doanh nghiệp 2014 (có hiệu lực từ 1/7/2015) tới đây đưa ra trong các điều từ 38 tới 42 như sau:
18835503649_c21017e938_b
Nếu bạn đang có ý định thành lập công ty thì cần lưu ý quy tắc đặt tên công ty là rất quan trọng. Nó không chỉ có ý nghĩa hiện tại mà còn theo suốt doanh nghiệp trong tương lai và trở thành tài sản có giá trị cao khi doanh nghiệp làm ăn thành đạt, có vị trí tốt trong thị trường. Việc đặt tên công ty không phải tùy thích mà phải tuân theo các quy định của pháp luật.

Các quy định về tên doanh nghiệp được Luật Doanh nghiệp 2014 (có hiệu lực từ 1/7/2015) tới đây đưa ra trong các điều từ 38 tới 42 như sau:

Cùng Danh Mục:

Nội Dung Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *